Komunikat

09 września 2022 Relacje

OKS Iskierka Szczecin informuje o zebraniu sprawozdawczym.

Pierwszy termin rozpoczęcia zebrania 19.09.2022 godzina 17:00. Drugi termin bez względu na ilość członków 19.09.2022 godzina 17:15. Miejsce: Topolowa 2.

Plan zebrania:

  1. Stwierdzenie ważności zebrania
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Sprawozdanie z działalności klubu
  4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
  5. Udzielenie absolutorium za rok 2021
  6. Wolne wnioski – rozmowa
  7. Zakończenie zebrania sprawozdawczego OKS Iskierka Szczecin

Autor: dwp